RRETH NESH

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC Albania) është një entitet juridik shqiptar i regjistruar në bazë të Ligjit për organizatat jofitimprurëse (2001). REC Albania punon për të përmbushur misionin e organizatës duke mbështetur OJQ-të, institucionet mjedisore dhe palët e interesuara në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. Qendra gjithashtu promovon proceset pjesëmarrëse dhe shkëmbimin e informacionit.

REC Albania promovon bashkëpunimin midis grupeve të ndryshme të interesit, siguron këshillim profesional për vendimmarrësit; shpërndan njohuri mbi politikat dhe mjetet e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm; zhvillon paketa inovative multimediale në formate online dhe të printuara për përdorim në klasë; ndihmon në ndërtimin e kapaciteteve të palëve të interesuara lokale dhe kombëtare; dhe lehtëson pjesëmarrjen e publikut në hartimin e politikave.

LAJMET ME TE FUNDIT

Image

Dështimi i drejtësisë nxit rritjen e krimeve mjedisore në Shqipëri

Ndotja e detit nga karburantet është një ndër krimet mjedisore më të shpeshta në Durrës, por institucionet përgjegjëse dhe ato të drejt...

27 Oct, 2020
Image

Fuqizimi i Zërit të Komunitetit për mbrojtjen e Cilësisë së Ujit në Lumenj

SVAP – mjeti që forcon pjesëmarrjen e komunitetit

Komunitetet janë bërë më të ndjeshme prej ndërhyrjeve në rrjedhat ujore nga ndë...

05 Oct, 2020
Image

Takimi i dytë i Grupit Konsultativ për Krimin Mjedisor

Rritja e rasteve të krimeve kundër faunës së egër, teknikalitetet e referimit të rasteve pranë agjencive shtetëtore dhe reagimi i këtyre t...

11 Jul, 2020
Image

Trajnimi mbi ndryshimet klimatike dhe rrjetëzimin si një mjet për reflektim dhe ndryshim

REC Shqipëri organizoi trajnimin mbi ndryshimet klimatike dhe rrjetëzimin si një mjet për reflektim dhe ndryshim më 9-10 Korrik 2020. Trajnimi...

10 Jul, 2020