Në Qendrën Burimore të Mjedisit Shqipëri (REC Albania), ne synojmë t'i ofrojmë mundësinë çdokujt që ka aftësitë dhe cilësitë e duhura për të bërë një punë cilësore dhe zhvilluar aftësitë profesionale të tij/saj.

Përzgjedhja bazohet në meritat, aftësitë, përvojën përkatëse, kualifikimet, përshtatjen e kulturës dhe përputhjen me vlerat tona. Ne kemi nevojë për njerëz të mirëinformuar, të talentuar, të cilët motivojnë dhe frymëzojnë të tjerët. Ne punojmë me njerëz që i bashkohen optimizmit tonë me bindjen se mund të ndryshojmë botën. Ne punojmë me njerëz të vendosur për të sjellë ndryshim në mjedisin shqiptar.

A jeni ju një ndër ta? Atëherë dëshirojmë të bashkoheni me ne!

Pozicione te hapura

Programi Internship

Programi Internship në REC Albania është i ...

Data e mbarimit: 31 Dec, 2020

Shprehje interesi për ekspertë

Data e mbarimit: 15 Mar, 2020