Lajmet

Image

‘Zjidhjet afrojnë fermerët’

Është një projekt i financuar nga Programi Global ‘Adaptation Fund: Climate Innovation Accelerator’ (AFCIA), i agregimit të granteve - që...

01 Dec, 2023
Image

Korridori Kullosor (Connectivity through pastures)

Kullotat në Shqipëri përbëjnë 26.1% të “fondit të kullotave dhe pyjeve” dhe mbulojnë një të gjashtën e territorit të përgjithshë...

24 Nov, 2023
Image

Perspektiva e shoqërisë civile rreth aksit “korrupsion – mjedis – qeverisje”, me në fokus Ballkanin Perëndimor

*Ekstrakt i përzgjedhur nga fjala e Drejtorit të REC Shqipëri, Mihallaq Qirjo, në punimet e Takimit të OSBE-së për Zbatimin e Dimensioneve...

13 Nov, 2023
Image

“PharmaWipe”: Mbetjet farmaceutike nga shtëpia në farmaci

Njeriu gjeneron çdo ditë mbetje të ndryshme, dhe menaxhimi i duhur i tyre përbën sot sfidë për të gjithë ne. Shoqëria jonë, si në shum...

07 Nov, 2023
Image

Njoftim për Shtyp

Environmental and legal organizations win the first legal battle, gaining legitimacy to legally challenge the Council of Ministers' Decisions that ...

01 Nov, 2023
Image

Integrimi i perspektivës gjinore në zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë

Shqipëria cënohet nga një sërë fatkeqësish natyrore. Rreziqet kryesore që prekin Shqipërinë janë tërmetet, përmbytjet, zjarret në pyj...

04 Jul, 2023
Image

Forumi Kombëtar: Edukimi Mjedisor, Parakusht për Zhvillimin e Qëndrueshëm

REC Shqipëri me mbështetjen e Green-AL organizoi në datën 9 Qershor 2023 Forumin e 3-të Kombëtar "Edukimi Mjedisor, Parakusht për Zhvillimi...

09 Jun, 2023
Image

Forumi Kombëtar: Integrimi Gjinor në Çështjet e Mjedisit

Që të sigurojmë zgjidhje përfshirëse dhe të qëndrueshme në aspektin mjedisor, duhet të kuptojmë shkaqet e pabarazive ndaj aksesit në bur...

23 May, 2023