All news

Image

‘Solutions Connecting Farmers’

Is a project funded by Adaptation Fund: Climate Innovation Accelerator, a grant aggregator Programme implemented by United Nations Development Prog...

01 Dec, 2023
Image

Connectivity through pastures

Pastures in Albania constitute 26.1% of the “pasture and forestry fund” and cover one-sixth of the country’s total territory, which is approx...

24 Nov, 2023
Image

Perspektiva e shoqërisë civile rreth aksit “korrupsion – mjedis – qeverisje”, me në fokus Ballkanin Perëndimor

*Ekstrakt i përzgjedhur nga fjala e Drejtorit të REC Shqipëri, Mihallaq Qirjo, në punimet e Takimit të OSBE-së për Zbatimin e Dimensioneve...

13 Nov, 2023
Image

“PharmaWipe”: Mbetjet farmaceutike nga shtëpia në farmaci

Njeriu gjeneron çdo ditë mbetje të ndryshme, dhe menaxhimi i duhur i tyre përbën sot sfidë për të gjithë ne. Shoqëria jonë, si në shum...

07 Nov, 2023
Image

Press Release

Environmental and legal organizations win the first legal battle, gaining legitimacy to legally challenge the Council of Ministers' Decisions that ...

01 Nov, 2023
Image

Integrimi i perspektivës gjinore në zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë

Shqipëria cënohet nga një sërë fatkeqësish natyrore. Rreziqet kryesore që prekin Shqipërinë janë tërmetet, përmbytjet, zjarret në pyj...

04 Jul, 2023
Image

Forumi Kombëtar: Edukimi Mjedisor, Parakusht për Zhvillimin e Qëndrueshëm

REC Shqipëri me mbështetjen e Green-AL organizoi në datën 9 Qershor 2023 Forumin e 3-të Kombëtar "Edukimi Mjedisor, Parakusht për Zhvillimi...

09 Jun, 2023
Image

Forumi Kombëtar: Integrimi Gjinor në Çështjet e Mjedisit

Që të sigurojmë zgjidhje përfshirëse dhe të qëndrueshme në aspektin mjedisor, duhet të kuptojmë shkaqet e pabarazive ndaj aksesit në bur...

23 May, 2023