Harta e Artizanëve në Rajonin rreth Liqenit të Shkodrës

17 Feb, 2020

Kjo hartë është përgatitur në kuadër të projektit IMPRECO me fokus në praktikat më të mira për të  përmirësuar shërbimet e ekosistemeve në nivel ndërkombëtar, ashtu si dhe regjistri i artizanëve, i publikuar më parë. Kjo hartë pasqyron informacionin kryesor për çdo artizan të zonës, bazuar në regjistër.

Për të aksesuar hartën, ju lutemi klikoni këtu: Harta e Artizanëve në Rajonin rreth Liqenit të Shkodrës